Đức Lê Đình

Kỹ sư Cơ điện tử - Trường Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng

Hire me

Đà Nẵng, Viet Nam