SOLIDWORKS Design & Help

Created by Angel Ramirez on 9 March, 2018

akıncı martı kanadı şeklini rüzgar türbinine uyarlama

naca kodu yok. solidde çizilecek ve ansys programında analiz yapılacak.