YAFES ALEMİN 0532 795 55 89 ARAYA BİLİRSİNİZ

Bazı tarih kitaplarında Yafes'in tufandan sonra Hazar denizinin kuzeyine yerleştiği, Türk soyunun atası olduğu kaydedilmektedir.

istanbul, Turkey