Nguyễn Chí Công

CAD/CAM/CNC Engineer

Hire me

Ha Noi, Viet Nam